Naučila je…

Naučila je odavno da mora voljeti i poštovati sebe. Ne može se pohvaliti da je to oduvijek znala. U mladosti je bilo ...