Zajedno, za još ljepšu Ilidžu…

Zajedno, za još ljepšu Ilidžu…

Koliko se toga uradilo u posljednjih dvadeset godina, kako je Ilidža lijepa i urbana, a kako bi mogla da bude još ljepša i urbanija… Više ljudi više zna i više vidi i više može. Sam čovjek jako malo može da uradi. Šta je to što ja vidim kao izazov??? Šta je to na šta bih pokušala uticati, kad bih imala glas koji se sluša???
1. Željela bih da uporedo sa razvojem infrastrukture, radimo i na promovisanju kulture. Ilidža nudi more mogućnosti, moramo ih iskoristiti. Nisu potrebna čak ni velika sredstva, samo dobri projekti. I puno rada i upornosti…
2. Turizam je grana privrede koja na Ilidži prosto cvjeta i turista je sve više i više. A kao da se ne trudimo da ih zadržimo i kao da ne želimo da nam opet dođu. Moramo im i možemo im ponuditi puno, puno više, a oni će to itekako prepoznati i preporučiti nas i drugima. I sami će se stalno vraćati…
3. Privredni život Ilidže je u stalnom usponu. Ilidža ima veliki broj privrednih subjekata, koje moramo još više uvezati i koji će, tek zajedno, podupirući jedni druge na tržištu, činiti veliki potencijal u zapošljavanju i veliku potporu u rastu standarda stanovnika Općine.
4. I čistoća i urednost su jedan važan faktor na koji moramo i možemo uticati. Na prvom mjestu radeći na edukaciji lokalnog stanovništva; podizanjem ekološke svijesti, ali i donošenjem određenih kaznenih sankcija, može se učiniti jako puno.
Ilidžu vidim kao općinu sa najvećim potencijalom i najvećim mogućnostima za razvoj. Samo svi to moramo htijeti i svi na tome raditi, bez obzira na stranačku, političku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
Ova četri segmenta, koja sam izdvojila, su nešto što mi je blisko i za što mogu, znam i želim ponuditi projekte i raditi na realizaciji istih. A zajedno i jedinstveni, možemo još puno, puno više…
Zajedno, za još ljepšu Ilidžu!