TECH2Girls

TECH2Girls

Joseph Alois Schumpeter je početkom 20. stoljeća, izgradio jednu od najutjecajnijih ideja poduzetništva – prepoznao je snagu koja je potrebna za pokretanje ekonomskog napretka, zbog čijeg odsustva bi ekonomija ostala statična, nepokretna i podložna padanju, njegov poduzetnički duh prepoznao je poslovne prilike – bilo da se radilo o materijalima, proizvodima, uslugama ili trgovini – organizacijskom poduhvatu kojim se te prilike koriste i implementiraju. I prema njemu uspješno poduzetništvo pokreću lančane reakcije koje ohrabruju druge poduzetnke da ponove i promovišu inovacije od tačke „kreativnog stanja“ do proizvoda, usluge i cijele realizacije.


S nadom da je upravo i ova priča jedna od ohrabrujućih i promotivnih – direktorica Čip Sistema, Adisa Tufo danas je u našoj kompaniji ugostila mladu i uspješnu djevojku – Eminu Okanović. Emina je aspolventica Elektrotehničkog fakulteta, članica Stelexa (društva studenata Elektrotehnike) i ESCE-a  i jedna od učesnica programa Tech2Girls. Naime,  TECH2Girls u organizaciji Centra za razvoj karijere (CERK) iz Banja Luke namjenjen je djevojkama koje su prije svega zainteresovane za učenje o informacionim tehnologijama, digitalnom marketingu, programiranju i srodnim disciplinama, ali tu je i sa inicijativom da se poveća broj djevojaka i mladih žena u IT strukama.

Program koji je podržala i američka ambasada zasigurno ima za cilj da se promjeni trenutna slika bh. žene u društvu, naravno to se ne odnosi samo na žene koje su u BiH, već i na cijelom Balkanu.

S obzirom da Adisa Tufo sve ove godine svoga rada ulaže u visoke vrijednosti, moralne i etične koje su prije svega značajne za zajednicu, a ponajviše za ženu, zatim i za samu ekonomsku sliku BiH, Emina je imala priliku sa gospođom Tufo da razgovara o prepoznavanju prilika u toj nepravednoj neravnoteži između muškaraca i žena, razvijanju socijalno korisnih poduzetničkih poduhvata, korištenju inspiracije, kreativnosti, spremnosti na akciju, ali prije svega o hrabrosti i snazi za dobobit koja izaziva stabilnost, te stvara novu protutežu koja oslobađa potencijale i stvara novi i stabilni sistem na koji se, pozivajujući se na Schumptera, zaista stvara pozitivna lančana reakcija koja vodi ka uspjehu.

Na sastanku u Čip Sistemima je dogovorena zajednička saradnja koja će zasigurno voditi i novim promjenama, idejama i uspjesima, ali novim istraživanjima žena u poduzetništvu.