Susreti: Tarik Dautović novo lice business coachinga

Susreti: Tarik Dautović novo lice business coachinga

Tarik Dautović, osnivač i direktor Centra za lični razvoj, mladi aktivista i aktuelni vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad, posjetio je danas kompaniju ČIP sistemi i gospođu Adisu Tufo.

Tokom posjete Dautović i Tufo razgovarali su o aktivizmu, novim kulturološkim trendovima, ali i idejnim projektima koji bi u budućnosti trebali biti realizovani. Kako je istakla gospođa Tufo – Tarik Dautović nije samo aktivista koji želi mijenjati političku i društvenu zbilju svojim angažmanima – poznato je da je izvjetan period svog obrazovanja posvetio treninzima i edukcijama usavršavajući svoje komunacijske vještine, a sada bi svoje znanje mogao više nego ikada, prezentovati i bosanskohercegovačkoj i regionalnoj poslovnoj i političkoj zajednici .

Centar za lični razvoj je agencija posvećena ličnom usavršavanju poslovnih ljudi. Zašto lično usavršavanje? Zato što lično automatski znači i profesionalno. Osoba koja nauči da bude odgovorna i precizna na ličnom planu, bit će odgovorna i precizna na profesionalnom. A kako je istakao direktor Centra za lični razvoj njihova misija je izgradnje novih vrijednosti, te da što više osoba otkrije svoje potencijale i da ostvare život kakav žele i o kakvom su sanjali.

Dautović želi Bosni i Hercegovini ponuditi cjelokupan proces razvoja resursa i sposobnosti osoba, pri čemu će coachingom voditi i podržavati svog klijenta u ostvarivanju njegovih ciljeva, želja i namjera u komunikacijskim vještinama (javni nastup, govoriništvo,  izgradnja stabilnih i kvalitetnih međuljudskih odnosa u kompaniji) i liderstvu (postavljanje ciljeva i načini realizacije istih). Da business coachinga zaista nedostaje na našim prostorima, složila se i direktorica kompanije ČIP sistemi koja je potražnjom za stalnom edukacijom sebe i zaposlenih uvidjela ovaj deficit.

“Prije svega kao učenica, a zatim i mentorica govorničkih i ostalih soft vještina čast mi je bila družiti se sa mladim čovjekom koji ima želju prenijeti znanje koje bi u mnogome doprinijelo da mladi, ali i stariji dobiju bolje retoričke vještine, istovremeno da rade na svom samopouzdanju,” istakla je gospođa Tufo.