Saradnja sa EBRD

Saradnja sa EBRD

Direktorica ČIP sistema Adisa Tufo i projekt menađerica Lejla Tufo ugostile su danas predstavnike Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH, g-dina Zihniju Hasovića, program menadžera i gđicu. Martinu.

Kako su ČIP sistemi do sada ostvarili uspješno i pouzdano partnerstvo sa raznim organizacijama, te u svom poslovanju ostvarili znatan napredak i rast, predstavnici EBRD-a su izrazili interesovanje i ponudili podršku u relizaciji projekata predviđenih za narednji perod, a čija će realizacija doprinijeti stabilnoj ekonomsko-privrednoj slici koju gradimo.

Tokom sastanka analizirani su dosadašnji pomaci u poslovanju, ali i dugoročni i kratkorocčni planovi. Analizirani su aktuelni projekti koje finansira EBRD, koja je dugogodišnji partner malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegocini. Cilj današnjeg događaja jeste predstavljanje ČIP sistema kao perspektivne firme koja ima izuzetne potencijale za proširenje poslovanja, ali i analiza poteškoća sa kojima se susreće. Definisane su i ključne tačke koje treba unaprijediti.

Na sastanku je konstatovano da dobru saradnju treba nastaviti, te je istaknuta mogućnost koju pruža EBRD za kompanije poput ČIP sistema.

“S obzirom da je u svojoj strategiji za period od 2014. godine do 2017. godine, EBRD fokus svog poslovanja usmjerio na rekonstrukciju i širenje lokalnog i privatnog sektora, te stvaranje čvršćih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnijeg i održivog korištenja resursa, zadovoljstvo nam je dalje projekte i vlastiti razvoj planirati upravo sa ovom međunardnom organizacijom”, kazala je direktorica ČIP sistema Adisa Tufo.