Ručak u rezidenciji ambasade republike Švicarske u Sarajevu

Ručak u rezidenciji ambasade republike Švicarske u Sarajevu

Prije nekoliko dana bila sam prijatno iznenađena pozivom koji je došao na moje ime iz Ambasade Republike Švicarske. Pozvana da dođem u rezidenciju na ručak, a sve zbog mojih društvenih aktivnosti i zalaganja na polju kulture u BiH i promovisanja iste kroz različite projekte i kroz moju kompaniju.

Bila sam nemalo iznenađena, ali sam prihvatila poziv i drago mi je što jesam, jer sam jučer upoznala i fenomenalne ljude koji rade u diplomatiji Švicarske u BiH, ali i nekoliko krasnih ljudi, direktora velikih kompanija iz BiH.

Mada sam na samom početku pomislila “odkud ja ovdje” , nakon izlaganja naših domaćina bilo mi je jasno da ništa nije slučajno i da jednostavno djelimo iste vrijednosti.

“Odnosi između Švicarske i Bosne i Hercegovine u oblasti kulture su veoma jaki. Švicarska pruža podršku razvoju kulture u BiH još od kraja rata 1995. godine.  U početku je fokus bio na rekonstrukciji različitih kulturnih institucija. Kasnije je usmjeren na oživljavanje nezavisne kulture i lokalne scene kroz podršku pojedinačnih inicijativa i investiranje u izgradnju kapaciteta.

Do kraja 2016. godine oko 500 kulturnih projekata – malih akcija, nacionalnih i regionalnih projekata – podržani su od strane Ambasade Švicarske direktno, posredstvom organizacija pod mandatom vlade  (Ured za saradnju Pro Helvetia u Sarajevu) ili finansijski podržanih fondova za kulturu (Balkanski fond za umjetnost i kulturu)”  (tekst preuzet sa stranice Švicarske ambasade, ali i srž onoga o čemu smo jučer razgovarali)

Prosto sam bila fascinirana onim što sam čula i vidjela. I besprijekornim ručkom, sve po mjeri. I rečenicama koje su izgovorene. Kultura je i na početku i na kraju. Kultura je sve. Kultura je identitet jednog naroda. Ovdje govorimo o narodu koji živi u Bosni i Hercegovini i koji, mada različitih religijskih opredjeljenja, dijeli istu kulturu, običaje, istoriju, … Sve je to kultura jednog naroda.

Puno smo razgovarali o svemu sa čim se kao pojedinci susrećemo na terenu. Jedan mali krug ljudi, mislim pažljivo odabran, sa različitim iskustvima, možda i različitim pristupima, ali definitivno sa istim stavovima i vrijednostima koji su postojali i prije, a postojaće i poslije nas…

 

#postojepozitivnepriče