INTERMECO

“Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve sebi, mali ih čovjek postavlja drugima.” Konfucije   Kad s...