Otkrivanje žene

Otkrivanje žene

Sinoć smo, u organizaciji Altermedie, a na poziv LRC kompanije, prisustvovale još jednom LadiesIn eventu, druženju i odličnoj pozorišnoj predstavi.
Pored vrhunske organizacije, mnoštva poslovnih žena, predstvanica mnogih kompanija u BiH, novinara i fotografa, pored odličnih sponzora eventa i sponzorskih paketa, mene je ipak najviše dojmio odličan dramski komad, reditelja Harisa Pašovića – “Otkrivanje žene”.
Moram priznati da me je, nakon što sam primila pozivnicu, sam naziv i iziritirao i zainteresovao, ali kako nikad nisam mogla odbiti priliku da uživam u umjetnosti, zaista sam rado prihvatila poziv. Pored nekih riječi i rečenica u samom tekstu, koje se kose sa mojim uvjerenjima, mislim da je predstava poslala odličnu poruku i da bi je trebale pogledati sve žene i razmisliti o sebi samoj.
lejla tufo
Istina je da je u zadnjih 100 godina postignut veliki pomak u ženskoj borbi za ravnopravnost. Ali je isto tako istina da ravnopravnost još uvijek nije postignuta. Žena ženom uvijek ostaje, ona ne želi da bude jednaka, želi da uziva u svojoj ženstvenosti, ali isto tako želi da bude ravnopravna kao intelektualno, emotivno, dostojanstveno i vrijedno ljudsko biće.
Pomislila sam na svoju majku, na mnoge žene koje poznajem, prema kojima se muškarci ponašaju kao prema svom vlasništvu, ne libe se da ih povrijede, da im narede, ne poštuju ih, … i što je najgore, te žene na sve to pristaju… A dovoljno bi bilo da kažu – NE.
lejla i adisa tufo
Pa onda sam pomislila kako je u našem društvu, za najveći broj žena, vrhunac sreće udaja i dobar shopping, nažalost… Još kao djevojčice najviše o tome maštaju … Djevojke i žene, najčešće samo o tome pričaju. Želja za intelektualnim napredovanjem, za istinskim društvenim angažmanom, za istraživačkim radom i naučnim dostignućima, negdje je duboko potisnuta i još uvijek je uglavnom, odlika muške populacije …
Onako razmišljam…