Osvrt…

Osvrt…

„ Želja i mogućnost žena da se više uključe u politički život zemlje zavisi od velikog broja faktora, prvenstveno od obrazovnog, profesionalnog i socijalnog statusa, razvijenosti demokratskih institucija, utjecaja ženskih organizacija i procjene mogućnosti u ostvarivanju podrške u izbornoj kampanji. Na odluku žena da se kandidiraju i njihovo okruženje da prihvati njihovu kandidaturu veliki utjecaj imaju tradicionalna shvatanja, predrasuda prema ženi, što utječe na njeno samopouzdanje i želju za učešćem u političkom životu. Ravnopravno sudjelovanje građana/ki, uživanje istog statusa i jednakih prava za realizaciju potencijala koje imaju i žene i muškarci, kako bi doprinijeli političkom, socijalnom i kulturnom razvoju društva jedna su od osnovnih predispozicija uspješnog, savremenog demokratskog društva. Na Općim Izborima u BiH 2014., uopćeno govoreći, političke stranke su ispunile zakonske okvire na kandidacijskim listama, ali ne i u mandatima, što je trend koji se nastavlja. Međutim, zastupljenost na izbornim listama nije nikakva garancija ravnopravne participacije žena, kako u politici tako i u procesu predizborne kampanje koja pruža osnovni temelj za izbor kandidata/kinja u mandate. Naprimjer, više od 300 kandidatkinja je bilo na listi za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH. Izabrano je svega 10, od čega 6 direktno, a 4 putem kompenzacijskih mandata. „ (@infohause)