OKRUGLI STO: Prava radnica zaposlenih u trgovini i uslužnim djelatnostima u BiH

OKRUGLI STO: Prava radnica zaposlenih u trgovini i uslužnim djelatnostima u BiH

“Dosadašnja istraživanja pokazuju da je diskriminacija u ostvarivanju radnih prava još uvijek prilično prisutna u BiH. To se događa kroz zabranjeno ponašanje poslodavaca prema zaposlenicima. Posebno je snažan u sektoru trgovine i usluga prema jednoj od najugroženijih skupina radnika – žena. Problem nije zanemariv, posebno ukoliko se uzme u obzir da žene čine većinu radne snage u uslužnom sektoru, preko 65,5%.

Među mnogim problemima u ovom području, najčešći koji utječu na radnice su mobing, neplaćeni prekovremeni rad i rad na praznicima. Iako se gleda kao sekundarni, nedostatak stolice za blagajnice u trgovinama također je jedan od prepoznatih problema. Ovaj poseban problem podrazumijeva šire lične i društvene posljedice.

WFD je prepoznao gore navedeno, kao i brojne druge probleme i izazove sa kojima se žene susreću u sektoru trgovine, kao temu koja nije adekvatno istražena i tretirana od strane nadležnih institucija, političkih stranaka ili civilnog sektora. Odgovarajući pristup i djelovanje unutar ove oblasti mogu dovesti do osnaživanja žena, kako u ovom sektoru tako i šire, i izravno utjecati na rodnu neravnopravnost u BiH.

WFD vjeruje da je snaga promjene u zajedničkom djelovanju žena iz različitih sektora. Izgradnja širih koalicija žena s različitim vještinama i stručnim znanjem može doprinijeti stvaranju uspješnih politika i inicijativa. Članice političkih stranaka, poduzetnice, aktivistkinje, članice organizacija civilnog društva i pripadnice akademske zajednice zajednički mogu uspješno rješavati različita rodna pitanja. Na kraju, te će politike i inicijative utjecati na zakone, propise i prakse.”


(20.mart 2019)

Danas je u Sarajevu, u Hotelu Art održan okrugli sto na temu: Prava radnica zaposlenih u trgovini i uslužnim djelatnostima u BiH. Organizator ovog događaja, okruglog stola koji je već održan u Tuzli, danas u Sarajevu i za nekoliko dana u Mostaru, je Westminster fondacija za demokratiju u BiH, koja je pokrenula cijeli niz aktivnosti na temu osnaživanja žena i osnaživanja žena u politici.

Okrugli sto u Sarajevu je imao veoma značajan odziv. u disskusiji su učestvovali i muškarci i žene iz nevladinog sektora, žene iz realnog sektora i žene političarke (parlamentarke), te predstavnice inspekcijskih organa.

Od strane organizatora sam zamoljena da budem jedna od uvodničara i rado sam se odazvala na taj poziv.

Kolega prije mene je uveo sve prisutne u diskusiju i o potrebi razgovora o problemima, uglavnom sa stanovišta radnica koje su u velikom broju slučajeva diskriminirane, ja sam govorila iz ugla poslodavca, o problemima koje sam zatekla kao menadžer i o načinu na koji sma ih ja riješila. Nisam problem negirala, jer je itekako evidentan, ali sam ga istakla i navela moguća rješenja. Složili smo se da ne treba generalizovati. Kolega, također jedan od uvodničara, ujedno i ekonomski analitičar, govorio je generalno o istoj temi,a li sa globalnog aspekta i istakao da iste probleme koje imamo mi, imaju i drugi i da su žene koje rade u trgovinama uglavnom najteže zapošljiva kategorija društva.

U duskusiju sam se uključila još nekoliko puta ističući da je problem ugroženih prava žena koje rade u trgovinama i uslužnim djelatnostima,  samo jedan od gorućih problema u društvu, da je zakonom sve regulisano, a za činjenicu da se Zakon ne provodi, kriva je korupcija.

I drugi su iznosili svoje stavove, ali mi se nekako cijelo vrijeme činilo da smo svi istomišljenici, da problemi postoje, ali da ni sami ne znamo kojim putem bi bilo najbolje krenuti, da bismo zaista i djelovali i imali rezultate ovoga što činimo.

Na kraju bih dodala, da je najvažnije da se trudimo. Teško je problem riješiti za tren, ali barem možemo napraviti pomake ka boljem i pravednijem sutra.

Sretno društvo je za nas utopija ili iluzija, ne zato što je nemoguće, nego smo generalno izgubili nadu i entuzijazam. Ipak, među pojedincima se taj entuzijazam još osjeti i pojedinci su ti koji uporno pokreću stvari sa mrtve tačke i pojedinci su ti koji ne pristaju na “statuskvo” i vjeruju da se upornim djelovanjem sigurno može učiniti čudo.
U takva čuda i ja vjerujem.

U ime Udruženja za demokratiju, poduzetništvo i kulturu PoduzetniceIN, pored mene, događaju je prisustvovala i Lejla Tufo-Dedić.