My Story No.7

My Story No.7

Odavno sam naučila da mogu postići sve što želim, samo ako to iskreno i jako želim i ako sam spremna platiti cijenu za to (osim ako Allah dž.š. nije odredio drugačije). Toliko puta mi se u životu ta teorija pokazala tačnom. I danas sam istog mišljenja … Ako sam spremna da rizikujem, sa najjačim ubjeđenjem i strašću da koračam naprijed – nijedan zid nije prepreka. Ili ga rušim ili ga preskočim, ali uvijek idem dalje… Toliko puta su me pitali koji je recept za uspjeh?!
Neki moj poseban recept ne postoji. Svačiji je isti… I to baš ovakav kako gore piše:
Jasan cilj
+ jak motiv
+ puno učenja
+ puno rada
+ puno strasti
+ puno padanja
+puno ustajanja
+ puno rana
+ istrajnost
= USPJEH