Moja izjava data za Televiziju 5

Moja izjava data za Televiziju 5

Pitali su me:

Kakav je Vaš stav o trenutnom stanju privrede u KS?

Kakvo je Vaše mišljenje o tome šta je trenutno najpotrebnije uraditi da bi poslijedice po privredu bile što manje?

Koji biste dali savjet vlasnicima malih biznisa?

Koje bi to po vašem mišljenju bile konkretne mjere?

 

 

Odgovorila sam:

  • Trenutno – obrti, mala i srednja preduzeća u BiH, ali i svuda gdje se implementiraju ovakve ili slične sigurnosne mjere, dovedena su u veoma težak položaj. Prihoda nema nikako ili su značajno pali, a od privrednika se očekuje da izmiruju svoje obaveze prema državi, da plaćaju zakupe za poslovne prostore, da izmiruju obaveze prema bankama i da ne otpuštaju uposlene. Bojim se da će to biti nemoguće ako Vlada ne donese konkretne mjere i u privredu hitno ne ubrizga finansijsku injekciju, koja će je spasiti od kolapsa.

 

  • Zaustavljen je protok roba i usluga i kompanije će veoma brzo postati nelikvidne, zato svaka reakcija mora biti hitna. Drugo, potrebno je barem djelimično otpisati obaveze, a one koje se ne mogu otpisati potrebno je prolongirati. Nije rješenje u otpuštanju radnika, nije rješenje u odjavljivanju obrta i zatvaranju pogona. Ovo jednom mora stat i mada nikada više ništa neće biti isto kao prije korone, raditi se mora, a privreda je jedina koja kreira dodatnu vrijednost. Poslodavci i radnici će opet ruku pod ruku, zajedno nastaviti dalje…

 

  • Najprije štednja u svakom pogledu, ali i prilika da se više okrenemo prema unutra, prema onome što možemo i kako i koliko možemo učiniti u ovom trenutku; zatim šta je to što ćemo učiniti kad ograničenja prestanu i kada se ponovo vratimo na tržište. Kupovna moć najvjerovatnije neće biti kao prije korone. Pored kreiranja nove strategije poslovanja, mislim da je veoma važno da ovo vrijeme iskoristimo i za sebe. Više odmaranja, više edukacije i pročitanih knjiga, više vremena za porodicu. Moramo se sjetiti da u svakoj naizgled nepovoljnoj situaciji ima i nešto dobro i baš to dobro iskoristiti na najbolji način.

 

  • Mislim da sam o konkretnim mjerama već govorila. Dodaću da smatram da svako od nas ima priliku da iz situacije kroz koju trenutno prolazimo uzme pouku i savlada važnu životnu lekciju. E sad, kako će ko i na koji način i u kojem pravcu da usmjeri svoju pažnju, smatram da je individualno i zavisi od čovjeka do čovjeka. A život će svakako ići dalje…

 

 

 

ADISA TUFO.BA