Međunarodni naučno-stručni simpozij “Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi”

Međunarodni naučno-stručni simpozij “Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi”

S ciljem promovisanja poduzetništva i obrazovanja, u petak i subotu, 08. i 09. decembra 2017. godine na Vlašiću, u hotelu Blanca Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku organizovao je šesti Međunarodni naučno-stručni simpozij “Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi”.

Na međunarodnom, dvodnevnom simpoziju predstavljena su najnovija dostignuća iz različitih oblasti, ali i renomiranih kompanija čiji kvalitet treba da bude prepoznat na savremenom evropskom i svjetskom tržištu. S tim u vezi, učešće su uzeli predstavnici Univerziteta iz Travnika, univerziteta zemalja regiona, ali i drugih zemalja, kao i predstavnici i nevladinih organizacija, privrednih komora, naučnih i obrazovnih institucija, privrednih društava i pojedinici koji se bave poduzetništvom.

Kao osoba koja je značajan dio svog života usmjerila na obrazovanje – formalno i neformalno, obrazovanje koje danas koristi za razvoj kompanije ČIP sistemi, gđa. Adisa Tufo je kao jedan od pozvanih učesnika govorila o svojim prvim koracima u poduzetništvu, preodgoju ličnosti, rastu, razvoju i jačanju ČIP sistema i nastanku Hobby Art Centra.

Značaj ovogodišnjeg, kao i svih prethodnih simpozija je višestruk, s obzirom na to da poduzetništvo predstavlja ključni faktor u ekonomskom razvoju u BiH, uspješna bh. poduzetnica je govorila o problemima sa kojima se susretala, preprekama koje joj i danas stoje na putu, ali i razlozima i načinima opstanka na današnjem, bh. tržištu.

Nakon izlaganja doneseni su zaključci, koji vode ka unapređenju obrazovanja i ekonomske slike i razvoja BiH, a koji će u cijelosti objaviti Univerzitet u Travniku.

This slideshow requires JavaScript.