“KORONA ZAKON” – izjava data novinarki dnevnog lista Oslobođenje

“KORONA ZAKON” – izjava data novinarki dnevnog lista Oslobođenje

Objavljeno u Oslobođenju 30.aprila 2020.godine.

Šta bi prioritetno trebao sadržavati ovaj zakon?

Prioritet je pomoć privrednim subjektima koji su istinski najviše pogođeni zabranom rada, bilo direktno ili indirekto. A takvih je veliki broj. Osim prehrane, svi smo takvi. Ovdje je naglasak na riječi istinski, jer i u ovim se slučajevima već pokušavaju raditi malverzacije. Ne smatram da je iti ijedna od donesenih mjera donesena na pravi način i iskrena da budem ne vjerujem da će se istinska pomoć privredi ikada i desiti. Prolongiranje plaćanja indirektog poreza – nije se desilo. Oslobađanje od plaćanja ili odgođeno plaćanje direktnih poreza – nije se desilo. Oslobađanje od parafiskalnih nameta – nije se desilo. Ponegdje samo djelimično. Uzimaju se pogrešni parametri. Privrednike niko ne sluša. Tu je Udruženje poslodavaca FBiH, tu je neformalna grupa Glas malih biznisa. Dati su prijedlozi. Uzalud.

 

Da li je već trebao biti donesen?

Naravno da je trebao. Imali smo niz navodno usvojenih mjera koje nisu implementirane. Dok prođu sve nivoe “pojeo vuk magarca”. Svi smo ljuti. Jako. Predstavnici mikro i malih preduzeća, te obrtnici – najviše. Boli  nas nebriga vlade, čiju kasu mi punimo. Glas privrednika se nimalo ili jako malo čuje. I nikome nije jasno šta se ovoliko čeka.

 

Da li će i koliko pomoći da bh. privreda opstane, odnosno šta je potrebno privredi za preživljavanje ?

Novac. BH privreda je i bez ove situacije na prilično klimavim nogama. Ne sva, ali uglavnom jeste. Posluje se na rubu isplativosti. Radi se po damping cijenama. Naročito u branši kojoj pripada moja kompanija. Puno je tu netransparentnosti, namještenih tendera i rada na crno. Teško je u ovako korumpiranom društvu opstati  i bez korone, a sa koronom pogotovo. Nešto se pokušalo postići sa moratorijem na kredite, ali kamata se naravno obračunava i plaća. To i nije problem onima koji rade, ali šta sa onima koji nikako ne rade.

Ako se što hitnije ne vratimo u normalno stanje, teško da će išta pomoći privrednim društvima da opstanu. Od pomoći države neće biti ništa. Sve je to sitno i presitno. Krediti i pomoć koja je uzeta od MMF-a sliti će se kao i do sada u plate ogromne državne administracije i takvu vrstu potrošnje, a nikako neće biti usmjerena (kao injekcija ili infuzija) za pomoć privredi. Toliko nam je svima odavno jasno.

ADISATUFO.BA