JAKA ŽENA – NAJJAČI RESURS I NABOLJI NOSIOC PROMJENE

JAKA ŽENA – NAJJAČI RESURS I NABOLJI NOSIOC PROMJENE

Moje uvodno izlaganje 18.maja 2018. u Podgorici, prilikom otvaranja 6.međunaredne konfrencije o ženskom poduzetništvu “MOĆ ŽENE” u organicaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore, na čelu sa predsjednicom Editom Dautović.

Pomjeranje težišta u vođenju biznisa ka kreativnosti, inovativnosti i intuitivnosti  zahtijeva posebne vještine i talente, koje već po rođenju i afinitetu nosi u sebi ŽENA.

Svaka savremena i razvijena država je potpuno svjesna koliki je resurs “žena” i koliko može unaprijediti svoj privredni razvoj kad stavi akcenat na taj ogromni potencijal, za željom da ga unaprijedi i učini akterom, ako ne i nosiocem promjene.

Žene su te koje će pružiti ruke jedna drugoj, graditi mostove koje su drugi porušili i vođene žestokim majčinskim instiktima i iskonskim instinktima čuvarica ognjišta, u stanju su čuda napraviti, kako u svojim zemljama, tako i u cijelom regionu.

Država je ta koja ima ulogu da prepozna taj ogromni  potencijal, da ga učini istinskim resursom, što on i jeste. Kako?? Tako što će kroz svoje programe razvoja, od nivoa lokalne zajednice, do državnog nivoa, osmisliti i sprovesti programe osnaživanja poduzetništva žena. A šta to znači? Znači da žena ne može više biti žrtva okolonosti, naprotiv, treba biti osposobljena da upravlja vlastitom budućnošću, da ima dostupne fondove koji će joj omogućiti pokretanje vlastitog biznisa i gradnje istog do nivoa samoodrživosti.

Jaka žena je i jaka porodica, a jaka porodica znači jako društvo. Jako društvo je i jaka država, a sve zajedno je veći protok novca, veće investicije i više trošenja, znači i veći GDP i opće blagostanje cijelog društva.

Jedino sa obrazovanom i osnaženom ženom, njenom značajnim društvenim i političkim angažmanom,  možemo učiniti korak naprijed ka boljem i izvjesnijem sutra.