Izjava data za dnevni list “Oslobođenje”

Izjava data za dnevni list “Oslobođenje”

30.03.2020.

Ako Vlada hitno ne usvoji mjere pomoći malim i srednjim preduzećima i ne krene u njihovu realizaciju, realni sektor (izuzev proizvodnje i prodaje hrane kratkoročno) će doživjet kolaps.

Ne mora naša Vlada «izmišljati toplu vodu», dovoljno je prepisati mjere koje su usvojene u Hrvatskoj. Mora se reagovati hitno!

Moja kompanija je mala i do sada nismo nikoga otpustili, ali je nekoliko uposlenih na «godišnjem odmoru». Sve su prilike da će do otpuštanja morati doći. Radnici koji rade, rade pod velikim pritiskom i sa skraćenim radnim vremenom, tako da je učinak veoma mali. A svi očekuju plate. Protok novca u državi je skoro pa zaustavljen, kako mala firma da odgovori ovom izazovu?!

Pored ovoga, mi smo potpisali neke ugovore sa jednim  javnim preduzećem, a realizacija posla zahtijeva ulaske naših radnika u stanove i kuće. Mi dobijemo naloge koje ne možemo realizovati, jer ne želimo rizikovati i izlagati radnike i cijeli kolektiv, a sa druge strane ni javno predizeće koje nam šalje naloge, nema nikakvu instrukciju o postupanju u ovoj situaciji, koja mu mora doći od strane Vlade. Ovakvih primjera je sigurno puno. Osjećamo se nezaštićeni i prepušteni samima sebi. 

Ako država ove godine ne sačuva privredne subjekte u BiH, ko će naredne godine puniti državnu kasu? Do sada su zaduženja MMF uglavnom usmjeravana na državnu administraciju, mogli bi makar jednom usmjeriti u privredu i pomoći MSP i obrtima da opstanu.

 

ADISATUFO.BA