GORA

Rođena sam u Sarajevu 05.09.1966. Tu sam odrasla, školovala se, udala, rodila djecu. U Sarajevu i danas živim. I toko...