Druženje i aktivizam

Druženje i aktivizam

Danas, 7. oktobra u kompaniji ČIP sistemi gospođa Adisa Tufo ugostila je predsjednicu Asocijacije žena SDA HNK i potpredsjednicu Asocijacije žena SDA BiH gospođu Alisu Omanić-Hajdarović.

S obzirom na politički angažman i društvene aktivnosti koje Tufo i Hajdarović imaju razgovor je protekao jako interesantno. Razgovarajući o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini dotakle su se ‘boljke’ političke scene u Bosni i Hercegovini – žene u politici i u procesima odlučivanja. Obje su se složile da aktivizam žena treba i mora biti veći i mogućnosti treba da se proširuju kako bi se više čuo glas i stav žene, kako u strukturama stranke kojoj pripadaju, tako i na svim nivoima vlasti i odlučivanja.

Mnogo je toga što pojedinci mogu učiniti, a još se više može napraviti ako su pojedinci ujedinjeni sa istim ciljevima – afirmisanjem rada političkih stranaka, afirmisanjem žena, mladih, prosocijalnog djelovanja i time dolaze do napretka života u zajednici za koju djeluju, zaključile su ove aktivne dame, dodajući da se obje zalažu za osnaživanje bosanskohercegovačke žene, kao i osnaživanju samog bošnjačkog identiteta, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost i to su neki od ciljeva ka kojima treba ići i koje će donijeti napredak i boljitak cijeloj državi.