Članovi Udruženja privrednika Pozitiv posjetili Čip sisteme

Članovi Udruženja privrednika Pozitiv posjetili Čip sisteme

19. aprila Udruženje privrednika Pozitiv posjetilo je kompaniju Čip Sistemi u novoizgrađenom poslovnom objektu na Ilidži.

Goste, prijatelje, ali i domaćine Čip Sistema pozdravio je Amel Duranović, sekretar Udruženja, a riječi dobrodošlice uputili su predstavnici i vlasnici Čip Sistema Fuad, Adisa i Lejla Tufo.

Preko petnaest predstavnika kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine imalo je priliku da se više upozna sa radom i uspjehom Čip Sistema. Razvoj, trenutni rad, nove prostorije i buduće planove predstavila je direktorica Čip Sistema, Adisa Tufo.

Direktorica se u svom izlaganju prisjetila početaka ove kompanije 1996., a zatim je prisutnima predstavila napredak koji je postignut u dosadašnjem radu. Također, gosti su mogli čuti i više informacija o djelatnosti koja se razvila uz Čip Sisteme, a to je hobi i art djelatnost – Hobby Art Centar. “Možda će jednom i doći bolja vremena, ali samo ovo vrijeme je moje”, riječi su koje je napisao Jean Paul Sartre, a upravo tim riječima je gospođa Tufo nastavila svoje izlaganje – govoreći o važnosti daljeg obrazovanja kadra, te socijalnog i tehnološkog razvoja koji utiče na unapređenje uslova za rad, odnosno boljeg rada uposlenika, a s tim u vezi stvaraju se i bolja vremena za kompaniju i zaposlene. Certifikatima i zahvalnicama koje su dodjeljene Čip Sistemima i direktorici koja ih predvodi – gospođa Tufo je dokazala da njene ideje i njen rad imaju učinka i na društvo i na bosanskohercegovačku privrednu sliku u Evropi.

Čip Sistemi kao društveno odgovorna kompanija ovom prezentacijom i kratkim filmom o projektu inkluzije osoba sa invaliditetom pozvale su i ostale privrednike i vlasnike bh. kompanija da promovišu dobre primjere i da ih slijede.

Ovom posjetom Čip Sistemi i Udruženje privrednika “Pozitiv” pokazali su zašto su prepoznatljivi – jer ih ne karakteriše poslovni uspjeh, već i moralna, etična i socijalna uključenost u privredi Bosne i Hercegovine.