Aktivistica i poduzetnica Žana Alpeza u posjeti našoj firmi

Aktivistica i poduzetnica Žana Alpeza u posjeti našoj firmi

U utorak, 20. juna, našu su kompanije posjetile predsjednica Udruge „Pravi put“ Žana Alpeza i članica istoimenog udruženja i urednica web platforme hocu.ba za Grude Dijana Alpeza.

Direktorica kompanije Čip Sistemi, Adisa Tufo poželjela im je dobrodošlicu, upoznala ih sa kolektivom, a razgovor su nastavile uz teme o: jednakopravnosti spolova, osnaživanju žena, ženskom poduzetništvu, socijalnom poduzetništvu, pravima životinja, općoj edukaciji i razmjeni iskustava o navedenim problematikama, kao i o važnosti suradnje ženskih nevladinih organizacija zarad bolje aktivacije i implementacije pozitivnih ideja i projekata.

Zajednički interesi zemlje i regiona postižu se samo uvezivanjem, zajedničkim radom i zajedničkom implementacijom ideja od općedruštvenog značaja. Predsjednica Udruge „Pravi put“ učesnica je decoupage radionice u okviru Dana poduzetništva žena 2017. godine, a ovu posjetu Sarajevu iskoristila je za ponovno druženje sa našom direktoricom.

Žana Alpeza, dobitnica je nagrade za jednu od najboljih ženskih ideja u biznisu u 2011. godini, menadžerica je projekta Activities of Agriculture “MILA”, vlasnica samostalnog obrta,  bila je mentorica u mentoRING programu (CPCD) Sarajevo za žene u BiH. Predsjednica je Udruge „Pravi put“  koja je registrovana 2015. godine, prisutni su u Grudama, Mostaru, Sarajevu, Banjoj Luci. Udruženje se bavi edukacijama, kursevima, pronalasku posla, organizovanjem seminara, a tu je i socijalno poduzetništvo.

Alpeza je dobitnica i zanimljive nagrade “Dobro za filantropiju”. I ne samo da je jedina dobitnica takve nagrade s prostora Hercegovine, već je i jedina žena s ovih prostora koja je uopće bila nominovana.

Grupama na margini društva Žana svakodnevno pomaže i kroz aktivnosti udruženja “Pravi put”. U okviru udruženja, Žana sa kolegama pomaže rad centara za pomoć, bolnica, narodnih kuhinja  i drugih ugroženih organizacija, pored velike podrške Žani, gospođa Dijana je aktivna članica udruženja te jedna od urednica web platforme hocu.ba za područje Gruda, putem koje informišu mlade na koji način ili koje puteve slijediti.

Sigurni smo da je ovaj dan značio tek otvaranje vrata mogućnostima i promjenama koje stoje ispred nas.