Adisa Tufo – O seminaru “Najnovije iz svijeta interfonske komunikacije”